windpower.org.pl
Energetyka, OZE w sieci: Agroenergetyka na FB
OZE grupa na FB / GL / Blog energetyczno - paliwowy
 
 
Strona główna  Zarejestruj się  Forum OZE  Kontakt z Redakcją 


Artukuły
EN. WIATROWA
 

Energetyka wiatrowa w Kanadzie

Autor: Redakcja (redakcja@agroenergetyka.pl), Źródło: Wydział Ekonomiczno - Handlowy Konsulatu Generalnego RP w Montrealu
Data: 2009-01-09
Według danych Canadian Wind Energy Association kanadyjski potencjał w zakresie energetyki wiatrowej przekracza 327 megawatów (dodatkowe informacje są na stronie internetowej Stowarzyszenia w sekcji Canadian Wind Farms). Kanada nie ma jeszcze opracowanej mapy krajowych zasobów wiatru, co pozwoliłoby na precyzne określenie potencjału tkwiącego w energii wiatrowej. Uważa się, że zasoby te są jednak bardzo znaczne. Szacuje się, że tylko Północny Quebec (region Nunavik) ma dosyć zasobów wiatru, aby zaspokoić 40% kanadyjskiego zapotrzebowania na energię elektryczną. Trzeba jednak brać pod uwagę nie tylko zasoby wiatru ale także efektywność włączenia energii uzyskanej w ten sposób do sieci energetycznych. W oparciu o doświadzenia innych krajów przyjmuje się, że Kanada mogłaby 20% zapotrzebowania energetycznego pokrywać z energii wiatrowej, co stanowiłoby 50,000 megawatów. Pod względem udziału tego źródła w energii elektrycznej ogółem Kanada zbliżyłaby się wówczas do przodującej w tym zakresie Danii. Koszt uzyskania energii elektrycznej z energii wiatrowej waha się od 6 do 12 centów za kWh i jest jeszcze wyższy od innych form pozyskiwania energii elektrycznej, ale koszty eksploatacji mają tendencję spadkową, a energia elektryczna pozyskiwana z innych konwencjonalnych źródeł podlega silnym wahaniom cen innych nośników energii. W nowym projekcie Hydro-Quebec nabywać będzie energię elektryczną z elektrowni wiatrowych po cenie 6,5 centa za kWh, a koszt po cenach własnych wyniesie 8,7 kWh. Główny problem w Quebec’u to występujące oblodzenia.
Rozwój energetyki wiatrowej

W ostatnim okresie podjętych zostało w Kanadzie szereg decyzji mających na celu przyspieszenie rozwoju energetyki wiatrowej.

Prowincja Quebec
Premier prowincji Jean Charest, minister zasobów naturalnych Sam Hammad i prezydent Hydro-Quebec 4 października 2004 r. podali do publicznej wiadomości projekt istotnego zwiększenia produkcji energii wiatrowej, jeszcze przed dokonaniem ewaluacji potencjału prowincji w tym zakresie.
Hydro-Quebec przyznał na projekty z dziedziny energetyki wiatrowej 1,9 mld CAD. Pozwoli to na zwiększenie produkcji energii elektrycznej o 990 megawatów, w oparciu o energię wiatrową i na podwojenie tym samym produkcji energii elektrycznej z energii wiatrowej. Hydro-Quebec, jeden czołowych dostawców energii elektrycznej w Ameryce Północnej przyznał zamówienia konsorcjum firmy Cartier Wind Energy Inc. I firmie Northland Power Income Fund. W skład konsorcjum Cartier Wind Energy weszły firmy: Trans Canada Energy, Innergex i RES Canada. Osiem inwestycji powstanie we wschodniej części Quebec’u w ciągu 6 lat począwszy od 2006 r. Jest to największy jak do tej pory pojedyńczy kontrakt przydzielony w przemyśle energii wiatrowej. Projekt obejmuje dostawę przez General Electric Wind. dostawę 660 turbin. Projekt jest bardzo kapitałochłony i wymagać będzie poniesienia dużych nakładów nie tylko na zainstalowanie elektrowni wiatrowych, ale także na zbudowanie niezbędnej w tym celu infrastruktury transportowej, co także przyczyniać się będzie rozwoju tego regionu. Zgodnie z warunkiem postawionym przez rząd prowincji Quebec wybrane firmy i ich dostawca GE Wind zobowiązały się ponadto do produkowania części wyposażenia na miejscu. W tym celu powstaną dwie fabryki, produkujące maszty, korpusy i inne dodatkowe wyposażenie. Hydro-Quebec i dostawcy energii przeznaczą część środków na budowę linii przesyłowej (koszt 430 mln CAD). Wraz z realizacją wymienionego projektu udział energii wiatrowej obecnie niewielki, wynoszący 0,2 w porównaniu z 95% przypadającym na energię wodną (hydroelektrownie) wzrośnie w ciągu kilku lat do 7-8% osiągając 2 400 megawatów w porównaniu z 35 000 megawatów wytwarzanych obecnie rocznie w Quebec.

Prowincja Ontario
Prowincja wystąpiła z wniosiem o zgłaszanie ofert na dostarczanie 300 megawatów pochodzących z energii wiatrowej. Z uruchomieniem projektu o mocy 75 megawatów, nad jeziorem Huron wystąpiły trzy firmy: Suncor Energy Inc. (z siedzibą w prowincji Alberta), Enbridge Inc. w powiązaniu z EHN Windpower Canada Inc. Projekt przewiduje zbudowanie 50 turbin wiatrowych o mocy 1,5 megawata każda. Planowana inwestycja w okolicach Ripley nie jest pierwszym przedsięwzięciem tych firm. Posiadają one i eksploatują projekt Magrath na 30 megawatów w Albercie. Także Suncor i Enbridge mają projekt w Gull Lake w prowincji Saskatchewan. Prowincja Toronto stara się zachęcić sector prywatny do inwestowania w nowe projekty generowania energii ze źródeł odnawialnych w związku z planowanym zamykaniem elektrowni węglowych.
Prognozy

Kanada, a szczególnie Quebec wiąże duże nadzieje z rozwojem energii wiatrowej. Według Bigg Eggerston’a z Kanadyjskiego Stowarzyszenia Energii Odnawialnych, powstanie przemysłu energetyki wiatrowej oddziaływać będzie na szerszy region, nie ograniczając się do prowincji Quebec, a obejmując swoim zasięgiem wschodnie wybrzeże Ameryki Północnej. Przemawia za tym rosnące zainteresowanie energią odnawialną w prowincjach kanadyjskich i w granicznych stanach amerykańskich.
Zwrócić trzeba uwagę na aspekty techniczne i budowę coraz większych elektrowni wiatrowych oraz poprawę czynnika wykorzystania energii, wynoszącego obecnie 36,6% , wyższego znacznie od poprzednich projektów pilotowych.

Organizacje:
* The Canadian Wind Energy Association
* The CANMET Energy Technology Centre
* Canadian Association for Renewable Energies (we c.a.re)
 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
biomasa | Grupa Energetyka na GL | Blog energetyczno - paliwowy
Copyright © Windpower.org.pl | design: Projekty budowlane