windpower.org.pl
Energetyka, OZE w sieci: Agroenergetyka na FB
OZE grupa na FB / GL / Blog energetyczno - paliwowy
 
 
Strona główna  Zarejestruj się  Forum OZE  Kontakt z Redakcją 


Artukuły
TARGI
 

Podsumowanie Targów POLEKO 2009

Data: 2009-11-30
Ekologia – to się opłaca


W dniach 24 – 27 listopada w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska Poleko oraz równolegle Międzynarodowe Targi Techniki Komunalnej Komtechnika.

Po raz pierwszy zorganizowano także Targi dla Miast, Gmin i Regionów Gmina.
Na cztery dni Poznań zamienił się w europejskie centrum informacji związanej z ekologią, efektywnym wykorzystaniem energii oraz gospodarką odpadami i recyklingiem. Targi były też okazją dla miast, gmin i regionów do promowania swoich walorów wśród osób zainteresowanych inwestycjami.
Swoją ofertę na targach w Poznaniu zaprezentowało łącznie 900 firm i instytucji z 23 krajów, m.in. z Austrii, Belgii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Japonii, Kanady, Litwy, Niemiec, Nigerii, Norwegii, Nowej Zelandii, Polski, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Włoch. Ekspozycję uatrakcyjniły oficjalne wystąpienia narodowe, zorganizowane pod patronatem agencji bądź instytucji rządowych, które przedstawiły kompleksowe rozwiązania z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. Swoje ekspozycje przygotowały: Austria, Dania, Francja, Irlandia, Kanada, Niemcy, Norwegia i Szwajcaria. Honorowy patronat nad tegoroczną edycją targów Poleko objął minister środowiska, prof. Maciej Nowicki.
W tym roku po raz drugi odbyły się Międzynarodowe Targi Techniki Komunalnej KOMTECHNIKA, gdzie profesjonaliści mieli okazję spotkać dostawców techniki i technologii komunalnej. Do tandemu POLEKO i KOMTECHNIKI dołączyły tym
razem Targi Dla Gmin, Miast i Regionów GMINA, będące forum wymiany informacji pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym.

Przez cztery dni ekspozycję Targów Poznańskich odwiedziło ponad 21 000 gości z Polski i zagranicy.
Mieli oni okazję zapoznać się z prezentowanymi przez wystawców licznymi nowościami, których w tym roku przygotowano kilkaset. Program ponad 50 ciekawych debat, seminariów i konferencji okazał się dobrym dopełnieniem tej interesującej ekspozycji. Podczas spotkań poruszono m.in. kwestie
zagospodarowania odpadów, również pod kątem pozyskania z nich energii do dalszego wykorzystania.
Dwudniową konferencję "Gospodarka odpadami – szanse, zagrożenia i nowe technologie" przygotowało w trakcie targów Ministerstwo Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Przedstawiono tam m. in. stan wdrażania projektów z zakresu gospodarki odpadami realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, planowane zmiany w przepisach dotyczących gospodarki odpadami oraz rozwiązania systemowe w zakresie gospodarki odpadami w innych krajach. "Gospodarka odpadami – uwarunkowania i wyzwania" to także temat 13. Międzynarodowego Zjazdu Ekologicznego. Podczas zjazdu zaprezentowany został m. in. sposób, w jaki Ministerstwo Środowiska chce rozwiązać kwestię organizacji nowego sposobu gospodarowania odpadami. Przedstawiono obowiązki i zasady funkcjonowania poszczególnych poziomów administracji publicznej w nowym systemie, a takŜe sposób finansowania gospodarki odpadami.

Tematyce odpadów poświęcono także doroczną debatę organizowaną w trakcie POLEKO. Tym razem tematem dyskusji była "Energia z odpadów – wymysł czy konieczność". Pozyskiwanie energii z odpadów, jako alternatywy dla paliw kopalnych, ma ogromne znaczenie dla redukcji ilości odpadów na składowiskach i walki z globalnym ociepleniem. W debacie uczestniczyli przedstawiciele najważniejszych organizacji i instytucji zainteresowanych tą tematyką: Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, Polskiej Izby Gospodarki Odpadami, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, Ogólnopolskiej Izby Gospodarcza Recyklingu, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Komunalnych Związków Gmin oraz Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami. Tej samej tematyki dotyczyło seminarium "Energy – from – Waste: what goes in? What comes out?" zorganizowane przez European Suppliers of Waste to Energy Technology.

Salonowi Recyklingu - ekspozycji specjalnej, gdzie wystawcy prezentowali technologie i urządzenia do odzysku i przetwarzania odpadów, towarzyszyło Forum Recyklingu. Tematy tegorocznego Forum to: odzysk i recykling odpadów opakowaniowych, odpady niebezpieczne - zbiórka i recykling zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Salon Czystej Energii, jedna z największych w kraju imprez targowych poświęconych technologiom i produktom związanym z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych, odbyła się już po raz dziewiąty. Salon organizowany jest we współpracy z izbami i stowarzyszeniami zajmującymi się propagowaniem energetyki odnawialnej: Polską Izbą Gospodarczą Energetyki Odnawialnej, Polskim
Stowarzyszeniem Biogazu, Stowarzyszeniem Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych, Polską Izbą Biomasy, Izbą Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska oraz Polskim Towarzystwem Energetyki Słonecznej. Salonowi towarzyszył szereg specjalistycznych konferencji i seminariów - m.in. Forum Czystej Energii - cykl codziennych seminariów poświęconych najnowszym rozwiązaniom z zakresu
pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Ważnym tematem targów była także gospodarka wodno-ściekowa. W tym roku jednym z głównych wydarzeń tego sektora na targach była konferencja Waterworks Forum 2009, organizowana przez firmę Aquanet i Międzynarodowe Targi Poznańskie. Uczestnicy starali się odpowiedzieć na pytanie, jak znaleźć "złoty środek" między interesami inwestorów i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.
W tym celu do dyskusji zaproszeni zostali przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, inwestorzy oraz przedstawiciele Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także specjaliści z dziedziny prawa, podatków, wycen.

Po raz drugi Poznań gościł uczestników Młodzieżowego Szczytu Klimatycznego w którym udział wzięło ponad 600 uczniów z całej Polski. Podczas Szczytu uchwalono przesłanie do uczestników konferencji ONZ w Kopenhadze. Targom towarzyszyły również ciekawe pokazy, a wśród nich City Truck Show,
gdzie prezentowano możliwości pojazdów i sprzętu komunalnego.
Targi w Poznaniu były okazją do wyłonienia najciekawszych i najbardziej innowacyjnych produktów.
W tym roku jury przyznało łącznie aż 14 prestiżowych Złotych Medali Międzynarodowych Targów Poznańskich. Nagrodzono również firmy za ich stoiska, które wg jurorów w najlepszy sposób realizują strategię marketingową.
Więcej informacji : www.poleko.mtp.pl , www.komtechnika.pl , www.gmina.mtp.pl
Następna edycja targów Poleko, Komtechnika i Gmina : 23 – 26 listopada 2010
 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
biomasa | Grupa Energetyka na GL | Blog energetyczno - paliwowy
Copyright © Windpower.org.pl | design: Projekty budowlane