windpower.org.pl
Energetyka, OZE w sieci: Agroenergetyka na FB
OZE grupa na FB / GL / Blog energetyczno - paliwowy
 
 
Strona główna  Zarejestruj się  Forum OZE  Kontakt z Redakcją 


Aktualności
 

Tauron Polska Energia: ostateczna cena sprzedaży akcji ustalona na 5,13 zł

Data: 2010-06-22

Tauron Polska Energia S.A.: ostateczna cena sprzedaży akcji ustalona na 5,13 zł (po scaleniu), a wartość oferty wyniesie ponad 4,2 mld zł


Ostateczna cena sprzedaży akcji dla inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych w ofercie publicznej Taurona została ustalona na 5,13 zł (po uwzględnieniu scalenia akcji w stosunku 1:9) czyli 0,57 zł przed scaleniem.

Ostateczna liczba akcji oferowanych w ramach oferty publicznej wynosi po uwzględnieniu scalenia akcji 821.033.422 akcji co stanowi 51,6% wszystkich akcji. W związku z tym wartość oferty wyniesie ponad 4,2 mld zł, co czyni ją jedną z dwóch największych ofert spółek z sektora energetycznego w Europie w tym roku.

Zapisy na akcje Tauron Polska Energia złożyło łącznie ponad 230 tys. inwestorów indywidualnych. Akcje zostaną im przydzielone za pośrednictwem GPW zgodnie z zasadą Maksymalnego Przydziału. Inwestorzy indywidualni, których zapisy opiewają na liczbę akcji mniejszą lub równą Maksymalnemu Przydziałowi zostaną zrealizowane w pełni.

Zgodnie z decyzją Akcjonariusza Sprzedającego, tj. Skarbu Państwa, ostateczna liczba akcji oferowanych inwestorom indywidualnym wynosi 205.258.355 (po scaleniu), co odpowiada 25% ostatecznej liczby akcji oferowanych. Liczba ta została, zgodnie z prospektem, zwiększona z 20% pierwotnie planowanych do zaoferowania inwestorom indywidualnym. Pozostałe akcje, tj. 615.775.067 (po scaleniu), przewidziane są dla polskich i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych.

Około 2/3 z puli akcji dla inwestorów instytucjonalnych trafi do polskich inwestorów, w szczególności do funduszy emerytalnych. Pozostała 1/3 akcji trafi do inwestorów zagranicznych m.in. z Wielkiej Brytanii, Europy kontynentalnej i Stanów Zjednoczonych. Pojawienie się również inwestorów z regionu Europy Środkowo - Wschodniej, w tym Bułgarii, Rumunii, Węgier, Czech i Słowacji, potwierdza umacnianie się roli Warszawy jako centrum finansowego tej części Europy.

Intencją Akcjonariusza Sprzedającego jest przydzielenie nie więcej niż 5% akcji spółki jednemu inwestorowi instytucjonalnemu.

- Oferta publiczna Taurona, to po PZU kolejny sukces koncepcji Akcjonariatu Obywatelskiego, dzięki której ponad 230 tys. inwestorów indywidualnych dołączyło do grona współwłaścicieli największego dystrybutora energii elektrycznej w Polsce. Duże zainteresowanie prywatyzacją Taurona także ze strony inwestorów instytucjonalnych potwierdza ich wiarę w silne podstawy naszej gospodarki – mówi Aleksander Grad, Minister Skarbu Państwa. – Bardzo nas cieszy, że już niebawem do akcjonariatu Taurona dołączy wielu nowych inwestorów. Naszą intencją jest, by inwestorzy mieli swoją reprezentację w radzie nadzorczej Taurona i współdecydowali wraz ze Skarbem Państwa o głównych kierunkach rozwoju spółki.

Oferta publiczna Taurona została przeprowadzona zgodnie ze standardami przyjętymi na świecie dla transakcji o tej wadze i wielkości. Oferta skierowana była do inwestorów instytucjonalnych i detalicznych w Polsce, a także dawała możliwość zainwestowania w akcje inwestorom zagranicznym. W celu zainteresowania ofertą jak najszerszego grona inwestorów Zarząd spółki odbył szereg spotkań z inwestorami instytucjonalnymi, którzy mogą zagwarantować zbudowanie stabilnego akcjonariatu o długoterminowym horyzoncie inwestycyjnym - taka strategia zapewni wsparcie dla realizacji strategii spółki, a zwłaszcza jej ambitnego planu inwestycyjnego.

- W ostatnich tygodniach spotkaliśmy się z ponad 100 inwestorami na całym świecie, m.in w Warszawie, Londynie, Nowym Jorku, Bostonie, Genewie, Frankfurcie i Wiedniu. Dobre perspektywy zarówno Polski, jak i polskiego rynku energii, a także strategia biznesowa Taurona znalazły odzwierciedlenie w popycie zgłoszonym przez tych inwestorów – mówi Dariusz Lubera, Prezes Zarządu Tauron Polska Energia. - Niedługo dołączymy do grona spółek giełdowych i mam nadzieję, że szybko znajdziemy się w indeksie WIG20. To nowy i bardzo ważny rozdział w naszej historii. Liczymy na wsparcie ze strony nowych inwestorów i ich aktywny udział w życiu spółki. Spodziewam się dobrej współpracy, która powinna przynieść Tauronowi, a także akcjonariuszom wiele korzyści.

Do 24 czerwca będą przyjmowane wpłaty od inwestorów instytucjonalnych. Zgodnie z harmonogramem zawartym w prospekcie emisyjnym Taurona do 25 czerwca 2010 r. nastąpi zakończenie procesu scalania akcji. Podczas przydziału, który odbędzie się za pośrednictwem GPW 28 czerwca, inwestorzy indywidualni otrzymają scalone akcje, które zadebiutują na giełdzie już 30 czerwca. Zwrot nadpłaconych środków dla inwestorów indywidualnych (różnica między ceną maksymalną, po której składali zapisy, a ostateczną ceną sprzedaży tj. 1,13 zł na akcję po scaleniu) zostanie dokonany na rachunek inwestycyjny inwestora z którego dokonany był zapis. Zwrot nastąpi w dniu przydziału dla inwestorów indywidualnych tj. 28 czerwca.


***

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która jest drugim co do wielkości producentem energii elektrycznej w Polsce oraz największym dystrybutorem energii oraz jednym z największych jej sprzedawców (według danych za lata 2007-2009). Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 17 proc. powierzchni kraju, zatrudnia ok. 28 tys. osób i jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce. Zysk netto Grupy Tauron (wg MSSF) wyniósł w ubiegłym roku 898,7 mln zł przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 13,6 mld zł. W I kwartale 2010 r. Grupa Tauron odnotowała około 360 mln zł zysku netto i około 3,8 mld zł przychodów ze sprzedaży (wg MSSF). Grupa posiada aktywa we wszystkich elementach łańcucha wartości charakterystycznego dla sektora elektroenergetycznego (wydobycie, wytwarzanie, odnawialne źródła energii, dystrybucja, sprzedaż). W skład Grupy Tauron wchodzą m.in. Południowy Koncern Węglowy S.A., Południowy Koncern Energetyczny S.A., Enion S.A., EnergiaPro S.A., Enion Energia sp. z o.o., EnergiaPro Gigawat sp. z o.o., Elektrownia Stalowa Wola S.A., PEC Katowice S.A., EC Tychy S.A., Elektrociepłownia EC Nowa, PEC w Dąbrowie Górniczej oraz Tauron Ekoenergia sp. z o.o. 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
biomasa | Grupa Energetyka na GL | Blog energetyczno - paliwowy
Copyright © Windpower.org.pl | design: Projekty budowlane