windpower.org.pl
Energetyka, OZE w sieci: Agroenergetyka na FB
OZE grupa na FB / GL / Blog energetyczno - paliwowy
 
 
Strona główna  Zarejestruj się  Forum OZE  Kontakt z Redakcją 


Aktualności
 

Energia niekonwencjonalna

Data: 2011-08-04
Niekonwencjonalność nie jest tworem obcym. Niekonwencjonalność oznacza oderwanie się od technik zawłaszczonych przez konsorcja przemysłowe.

Technika uznawana za niekonwencjonalną jest zagrożeniem dla metod serwowanych bez możliwości korzystania z zamienników.

Czy rzeczywiście zamienników już nie ma ?

Od razu zastrzegam,że nie jestem zwolennikiem energii wiatrowej. Opowiadam się za niezależnością od zniewolenia gospodarczego, od narzucania warunków trudnych do spełnienia, utrzymywania nieracjonalnie wysokich cen.

Energia, która jest potrzebna w gospodarstwie domowym, bierze się z sieci przesyłowej zasilanej przez gigantów energetycznych. Ale prąd elektryczny można uzyskać metodami alternatywnymi.

Może to być kolektor słoneczny wytwarzający prąd elektryczny. Ponieważ zapotrzebowanie na światło jest wtedy, kiedy słońce nie świeci —potrzebny jest system akumulacji energii wytworzonej przez słońce i pobieranej w miarę potrzeb. W polskich warunkach okres nasłonecznienia zależy od zachmurzenia. Dlatego warto pomyśleć o uzupełniającym wykorzystaniu energii wiatru do napędzania generatora prądu. Energetyka proponuje ogromne elektrownie generujące prąd odpowiadający używanemu w sieci dla użytkowników-odbiorców tej energii.

Sugeruję wykorzystanie innych generatorów. Opartych na takich samych urządzeniach, jakie są stosowane w przemyśle motoryzacyjnym. Jedynym elementem jest tutaj zainwestowanie w sprawdzone rozwiązania technologiczne. Typowy alternator samochodowy zasilany jest za pomocą niewielkiego wiatraka lub koła wodnego. W tym drugim przypadku należy zastanowić się nad przekłądnią, która przetworzy niewielką rędkożć cząstek wody do prędkości, która wzbudzi w alternatorze prąd.

Jeszcze innym rozwiązaniem alternatywnym jest napędzanie własnego generatora parą wodną, jeżeli korzystamy z energii cieplnej o odpowiedniej wydajności. Na przykład biogazu.

Alternator zasila baterię akumulatorów, które są źródłem energii. Akumulatory należy dobrać odpowiednio do warunków zapotrzebowania na energię elektryczną.Odbiór energii elektrycznej może dbywać się dwojako. Albo będą to urządzenia dostosowane do napięcia alternatora (w zasadzie jest to napięcie 12V), albo prąd elektryczny z akumulatora - prąd stały 12V zostanie przemieniony wzbudnicą na prąd przemienny 230V 50 Hz. Decyzja należy do inwestora. Każda z metod ma swoje zalety jak i wady. Ważne jest to, że w taki sposób można wytwarzać energię niezależnie od podłączenia do sieci energetycznej zewnętrznej.Przy takim założeniu generator prądu zasilany benzyną może być zbyt drogim urządzeniem w eksploatacji —a przecież nie o to chodzi. Podstawą mojej koncepcji jest niezależność od zewnętrznego dostawcy energii bądź lokalizacja obiektu nie pozwala na podłączenie do sieci energetycznej z uwagi na koszt doprowadzenia energii do przyłącza.

Wiatrak produkcji prąduwprowadzany przez "energetykę" mierzy 60 metrów a średnica jego rotora wynosi 44 metry. Jego moc to 660 kW. Jest to wiatrak

stosunkowo dużej wielkości i mocy - największy dostępny na rynku ma moc 2 MW.Alternatywnym rozwiązaniemjest wiatrak zupełnie mały, przystosowany do przydomowej produkcji prądu w gospodarstwie rolniczym, czy na działkę. Wiatrak o pionowej osi obrotu projektu ECO-IDEA produkowany przez firmę SURpol.

Większość dużych (klasycznych) wiatraków zaczyna produkować prąd przy prędkości wiatru 5-8 m/s, przy czym uzyskują optimum przy prędkości 15-20 m/s. Po przekroczeniu tych wartości wydajność znowu spada aż to zupełnego zatrzymania i odwrócenia wiatraka od wiatru, gdy jego prędkość przekroczy bezpieczną granicę.

Elektrownie o pionowej osi obrotu pracują niezależnie od kierunku wiatru, nie wymagają więc mechanizmu "ustawiania na wiatr". Wiatraki o pionowej osi obrotu startują już przy lekkim wietrze (ok. 2m/s). Bardzo istotne jest to, że wykorzystują krótkotrwałe podmuchy ze wszystkich kierunków - także z dołu i z góry. Wykorzystują każdy wiatr, więc pomimo mniejszej sprawności osiągają dobre wyniki.

Jak zdobyć szczegółowe informacje na temat alternatywnych źródeł energii elektrycznej ?Na tak postawione pytanie nie można odpowiedzieć wprost. Fotografie, któreilustrują ten artykuł, można zobaczyć nastronie www.elektrownie-wiatrowe.waw.pl/historia.php, ale niejest to pełna odpowiedź. Producentów jest wielu i można ich odszukać na podstawie słów kluczowych, np. “energia wiatrowa“, “turbina“... Następnie należy wyszukać informacje na temat osprzętu typu alternatory, akumulatory. Warto również spojrzeć na doświadczenia tych, którzy w taką energię już zainwestowali —na przykład dom wzniesiony na betonowym pontonie pływającym —www.isolasystem.pl —który jest wyposażony w kompleks urządzeń niekonwencjonalnych z uwagi na specyfikę tej inwestycji.

Na zakończenie dodam, że wiele rzetelnych informacji m.in. na temat energii odnawialnej opisuje Wojciech Stefan Jaroń —www.jaron.salon24.plWprowadzeniu nowatorskich rozwiązań towarzyszą rozterki. Jednym z argumentów jest stosowanie rozwiązań obniżających zyżycie energii elektrycznej...

Tak, jest to dobre rozwiązanie, słuszne i godne propagowania. Tyle, że koszt gotowości wytworzenia energii – stały i niezależny od ilości popranej energii rozkłada się wtedy na mniejszą ilość jednostek pobranych, tym samym musi wzrosnąć cena energii dostarczanej przez energetykę.W moim przekonaniu wprowadzanie technologii zmniejszających zużycie tej energii jest dodatkowym atutem własnie za inwestycją w niezależne źródła energii elektrycznej, źródła wytwarzające taką energię niezależnie od dostawcy.Mimo, że są to jednak pewne nakłady inwestycyjne – to przy powszechności zainteresowania alternatywnym źródłem energii elektrycznej – energetyka nie będzie mogła w nieskończoność podnosić ceny. Będzie musiała liczyć się z faktem, że alternatywne źródło obniża koszt pozyskania energii elektrycznej i w przypadku niewłasciwej proporcii ceny energii elektrycznej z sieci do przychodu użytkownika relacja energii własnej do energii nabytej może zmienić się i alternatywne źródło może stanowić główne źródło zaopatrzenia w energię przy zachowaniu przyłącza do sieci energetycznej jako źródła alternatywnego.Inwestycja w niezależne źródła energii elektrycznej wiąże się jeszcze z dozorem takich urządzeń. Ale jeżeli przyjmiemy – że wiatrak i kolektor słoneczny dostatecznie doładowują baterię akumulatorów, to zastosowanie energooszczędnych odbiorników energii elektrycznej zwiększy wydajność takiej baterii.

Trzeba liczyć się, że odwaga inwestorów udokumentowana wysokością oszczędności zaowocuje zwiększonym zainteresowaniem stosowaniem energii niekonwencjonalnej, energii odnawialnej. Tym samym, mimo zwiększonego popytu cena konkretnych urządzeń będzie coraz niższa w związku z powszechnością stosowania.
 
strona główna | polityka prywatności | nota prawna | partnerzy | kontakt | mapa serwisu | REKLAMA
biomasa | Grupa Energetyka na GL | Blog energetyczno - paliwowy
Copyright © Windpower.org.pl | design: Projekty budowlane